Sarenga 66/19

Police Station: Sarenga

FIR Date: December 5, 2019


Sarenga 65/19

Police Station: Sarenga

FIR Date: December 5, 2019


Indus 264/19

Police Station: Indus

FIR Date: December 5, 2019


Indus 263/19

Police Station: Indus

FIR Date: December 5, 2019


Indus 262/19

Police Station: Indus

FIR Date: December 5, 2019


Simlapal 83/19

Police Station: Simlapal

FIR Date: December 5, 2019


Simlapal 82/19

Police Station: Simlapal

FIR Date: December 5, 2019


Ranibandh 49/19

Police Station: Ranibandh

FIR Date: December 5, 2019


Barikul 54/19

Police Station: Barikul

FIR Date: December 5, 2019


Taldangra 156/19

Police Station: Taldangra

FIR Date: December 5, 2019