Raipur 53/18

Police Station: Raipur

FIR Date: August 17, 2018


Hirbandh 44/18

Police Station: Hirbandh

FIR Date: August 17, 2018


Hirbandh 43/18

Police Station: Hirbandh

FIR Date: August 17, 2018


Kotulpur 125/18

Police Station: Kotolpur

FIR Date: August 17, 2018


Patrasayer 81/18

Police Station: Patrasayer

FIR Date: August 17, 2018


Patrasayer 80/18

Police Station: Patrasayer

FIR Date: August 17, 2018


Patrasayer 79/18

Police Station: Patrasayer

FIR Date: August 17, 2018


Simlapal 58/18

Police Station: Simlapal

FIR Date: August 17, 2018


Simlapal 57/18

Police Station: Simlapal

FIR Date: August 17, 2018


Bankura 215/18

Police Station: Bankura

FIR Date: August 17, 2018