Indus 228/17

Police Station: Indus

FIR Date: September 29, 2017


Indus 227/17

Police Station: Indus

FIR Date: September 29, 2017


Kotulpur 225/17

Police Station: Kotolpur

FIR Date: September 29, 2017


Khatra 60/17

Police Station: Khatra

FIR Date: September 29, 2017


Raipur 62/17

Police Station: Raipur

FIR Date: September 29, 2017


Simlapal 78/17

Police Station: Simlapal

FIR Date: September 29, 2017


Sarenga 37/17

Police Station: Sarenga

FIR Date: September 28, 2017


Patrasayer 240/17

Police Station: Patrasayer

FIR Date: September 28, 2017


Patrasayer 239/17

Police Station: Patrasayer

FIR Date: September 28, 2017


Indas 226/17

Police Station: Indus

FIR Date: September 28, 2017