Joypur 136/17

Police Station: Joypur

FIR Date: August 30, 2017


Mejia 84/17

Police Station: Mejhia

FIR Date: August 30, 2017


Bankura 291/17

Police Station: Bankura

FIR Date: August 30, 2017


Bankura 290/17

Police Station: Bankura

FIR Date: August 30, 2017


Ranibandh 30/17

Police Station: Ranibandh

FIR Date: August 30, 2017


Bankura 289/17

Police Station: Bankura

FIR Date: August 29, 2017


Onda 156/17

Police Station: Onda

FIR Date: August 29, 2017


Onda 155/17

Police Station: Onda

FIR Date: August 29, 2017


Onda 154/17

Police Station: Onda

FIR Date: August 29, 2017


Onda 153/17

Police Station: Onda

FIR Date: August 29, 2017